html web templates

SZTUKA WŁÓKNA • SPLOTY

Rafał Werszler

Włóknem w moich technikach splotowych jest papier, a techniki splotu są właściwe tkactwu artystycznemu. W tej  technice od 2012 roku wykonuję prace z cyklu "MASKI", oraz z cyklu "OBIEKTY".    >>> ZOBACZ WIĘCEJ <<<<

Mobirise