Sztuka włókna • sploty

Włóknem w moich splotach jest papier, a techniki splotu są właściwe tkactwu artystycznemu.
Sztukę splotu w tej technice wykonuję od 2012 roku. Pierwsze prace był to cykl "MASKI", obecnie rozwinięty w  "OBIEKTY".

Made with Mobirise