Historia strony www

Strona powstała w 1998 r. Projekt przeszedł ewaluacje i zmiany  zarówno w koncepcji graficznej, estetycznej jak i technicznej.  Temat ten wciąż ewaluuje zgodnie z coraz nowszymi wymogami internetu. Początkowa słaba szybkość internetu nie pozwalała na umieszczanie wielkomegabajtowych plików.
Zmieniał się adres strony, który był zależny od serwerów, które z czasem zniknęły (m.in. md4, strefa.pl).

Projekt 2018 -2020

Projekt wykonany  przez Rafała Werszlera w dynamicznym systemie Mobiriese, wg koncepcji graficznej Aleksandry Wolny.
Strona startowa z filmem animacyjnym.

2013-2018 

Projekt wykonany  przez Rafała Werszlera w html na MS Front Page, ze skryptami java i css. Animacje i aktywne przejścia  między stronami.
Zobacz projekt

2006-2012

Projekt wykonany  przez Rafała Werszlera w html na MS Front Page. ze skryptami java i css. 

1998-2005

Projekt wykonany  przez Rafała Werszlera w html na MS Front Page. 

Build a site with Mobirise