Ekslibris

Pierwszy ekslibris wykonałem w 1989 roku.
Ekslibrisy dedykuję osobom prywatnym, instytucjom oraz in memoriam. Zazwyczaj w ekslibrisie rysuję portrety osób.  Tworzę też kompozycje tematyczne. Od 1993 roku ekslibrisy wykonuję za pomocą oprogramowania komputerowego w technikach wektorowych i pikselowych, w nomenklaturze ekslibrisu określanych: CGD. Kolejność tworzonych grafik oznaczam opus kolejnego numeru w danym roku.
Z moimi ekslibrisami biorę udział w licznych wystawach

Wybór  ekslibrisów

Build your own site with Mobirise